Nemocnice má nový perimetr. Zrak vyšetří rychleji a důkladněji

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Oblastní nemocnice Trutnov, a. s., pořídila na oční oddělení zcela nový automatický perimetr za více než půl milionu korun, jenž nahradil starý a již nefunkční přístroj. „Pokračujeme ve vybavování našich oddělení novými a moderními přístroji. Jde o investice, které výrazně zlepší poskytované služby našim pacientům a zároveň nabídnou lékařům možnost provést vyšetření či zákroky snadněji a také přesněji,“ vysvětluje Miroslav Procházka, ředitel trutnovské nemocnice.

Nový perimetr slouží k vyšetření zorného pole a odhaluje jeho případné omezení nebo výpadky, tzv. skotomy., což jsou boční, horní i dolní úhly, za kterými oko už nic nevnímá. „Pomocí perimetru zjišťujeme, která část oka nebo zrakového nervu je poškozena. Při vyšetření pak diagnostikujeme různá onemocnění jako např. neurologická postižení, glaukomy či postižení pro řidiče,“ vysvětluje MUDr. Zuzana Chovancová, primářka oddělení.

Vyšetření perimetrem není pro pacienta nijak zatěžující, jde o několikaminutový proces.  Pacient se posadí a pohledem fixuje předem daný bod před sebou. V prostoru před ním poté přístroj vytváří zrakové podněty a pacient pomocí tlačítka reaguje, když tyto podněty zaznamená. Výsledky perimetrického vyšetření jsou důležité nejen pro primární diagnostiku postižení, ale i pro ověření účinnosti léčby nebo sledování postupu nemoci. „Toto vyšetření je velmi vhodné pro řidiče z povolání, kteří musejí o svůj zrak mimořádně dbát. Na nový typ vyšetření se mohou zájemci objednat přes klientské centrum nemocnice, a to na čísle 499 866 499 nebo přes e-mail info@nemtru.cz,“ uzavírá primářka oddělení.