Objednání na RDG odd. - informace

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Rádi bychom informovali pacienty a odesílající lékaře, že byl zaveden nový systém objednávání na radiodiagnostické oddělení (CT, MR, UZ, Skiaskopie):

Žádanky se všemi náležitostmi můžete doručit následujícími způsoby:
1/ poštou na adresu Oblastní nemocnice Trutnov a.s., RDG oddělení – kartotéka
2/ faxem na č. 499 866 322
3/ osobně
4/ časem bude zavedena i možnost zasílání žádanek online

Žádanka musí obsahovat:

  • razítko a podpis indikujícího lékaře
  • kontakt na pacienta (telefon, email)
  • dodat informace o možných kontraindikacích – viz žádanky v sekcích ke stažení
  • užší otázku, kterou má vyšetření zodpovědět a stručnou epikrízu
  • přiložit relevantní vyšetření – klinické, lab., zobrazovací
  • hladinu s-Kr (lépe eGFR) – pro CT – u pac. s onem. ledvin ne starší než 1 týden, u ostatních max. 2 měsíce starou hodnotu; pro MR vyšetření – postačí dodat hodnotu pouze u pac. s onemocněním led­vin
  • nejzazší termín, do kdy je potřeba vyšetření provést, ev. podobné zvláštní požadavky

Termín následně pacientovi sdělíme telefonicky, SMS nebo emailem.