Odběrové místo v Oblastní nemocnici Trutnov dočasně zastaví provoz

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Testování na Covid-19 v odběrovém stanu v areálu trutnovské nemocnice se od čtvrtka 2. dubna až do odvolání zastaví. Důvodem je nedostatek materiálu pro zpracování vzorků v laboratoři, která nyní přednostně zpracovává požadavky na vyšetření pacientů krajských nemocnic.

Poptávka po vyšetření vzorků na Covid-19 v trutnovské mikrobiologické laboratoři převýšila možnosti, které laboratoř vzhledem k omezenému množství diagnostických setů a reagencí má. Ačkoliv laboratoř od začátku provozu deklarovala schopnost vyšetřit cca 50 vzorků denně, množství skutečně vyšetřených vzorků v posledních dnech převyšoval tuto hranici téměř dvojnásobně. Přestože má laboratoř v provozu již dva potřebné přístroje, ani pro jeden se v posledních týdnech nepodařilo sehnat kity pro vyšetření. Nedostatkové jsou zejména reagencie na izolaci RNA z odebraných stěrů. Dnes ráno měla laboratoř k dispozici posledních 360 testů.

Zároveň je v rámci zdravotnických a sociálních zařízení v regionu nově požadováno vyšetření na Covid-19 u každého přemístěného pacienta. Tímto výrazně vzrostly požadavky na vyšetření pacientů v rámci nemocnic, které vnímáme jako prioritní.

Na odběrové místo je na dnešní a zítřejší den objednáno celkem ještě 96 pacientů, kteří budou vyšetřeni. Na další dny až do odvolání bude ale provoz odběrového místa zastaven. „Omlouváme se všem za případné komplikace, ale bez reagencií nejsme schopni provádět nezbytná vyšetření,“ řekl ředitel trutnovské nemocnice Ing. Miroslav Procházka.

„Jedná se o krátkodobě přerušení, které je způsobeno dočasným schodkem zdravotního materiálu nutného pro analýzu odebraných vzorků. Intenzivně pracujeme na zajištění potřebného, aby naše laboratoř mohla opět přejít do plného provozu, dodal náměstek hejtmana pro zdravotnictví, Ing. Aleš Cabicar.

Trutnovská laboratoř aktuálně zpracovává také vzorky odebrané v náchodském odběrovém stanu, vzorky z rychnovského testovacího místa putují do laboratoře ve FN Hradec Králové.