Organizační změny v nemocnici v souvislosti se zřízením covidového oddělení

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vážení pacienti,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v regionu zřizuje Oblastní nemocnice Trutnov od 6. 10. 2020 samostatné covidové oddělení s předpokládanou kapacitou 12 standardních lůžek, které bude umístěné v prostoru stávajícího rehabilitačního oddělení. Z tohoto důvodu je vedení nemocnice nuceno přijmout několik následujících opatření:

  • Od úterý 6. 10. 2020 bude do odvolání uzavřena plicní ambulance, jejíž činnost se tímto omezuje na elektronické předepisování léčivých přípravků s preskripčním omezením pro již sledované pacienty a na očkování dětí proti TBC.
  • Od úterý 6. 10. 2020 se dočasně do odvolání slučuje lůžková část ortopedického a chirurgického oddělení s umístěním na chirurgii a bude tlumena plánovaná ortopedická a chirurgická operativa u pacientů, u nichž je možné zákrok odložit. Ortopedické ambulance zůstávají v provozu v nezměněné podobě.
  • Lůžková část oddělení rehabilitace bude dočasně přesunuta do prostor porodnice.

Omlouváme se za možné komplikace a děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení.

Za vedení nemocnice: Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., statutární ředitel