ORL a oční oddělení nové, barevné a moderní. Novinkou je vyvolávací systém.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Prostorné čekárny, komfortní uspořádání ordinací, zákrokový sálek a elektronický vyvolávací systém. Nové prostory ORL a očního oddělení ve třetím poschodí pavilonu A1 se dočkaly moderního a příjemného vzhledu a více místa. Největší novinkou v ambulancích obou oddělení je elektronický vyvolávací systém pro pacienty, propojený s nemocničním informačním systémem, který funguje jako obdobná zařízení na úřadech či na poště.

„Kdo je na řadě?“ – Otázka, která už není potřeba.

„Zavedení nového vyvolávacího systému do naší ambulance je komfortní pro pacienty i zdravotní sestru. Díky propojení registračního zařízení s počítačem jasně vidíme, kolik pacientů v čekárně sedí a jak dlouho, zda přišli i lidé mimo objednání. Sestřička nemusí neustále odbíhat, pacienty vyvolává od svého stolu prostřednictvím obrazovky v čekárně,“ vysvětluje primář ORL oddělení, MUDr. Aleš Palla. Malá zařízení registračního a vyvolávacího systému jsou u vchodu na obě oddělení, ORL i oční. Pacient při příchodu vloží do přístroje kartičku zdravotní pojišťovny, přístroj údaje odešle do počítače v ordinaci a pacientovi vydá lístek s číslem. Pak už stačí v čekárně sledovat obrazovku, která zvukovým signálem upozorňuje na vyvolání každého pacienta. „Vyvolávací systém na modernizovaných ambulantních oddělení je zatím ve zkušebním provozu, ale první výsledky ukazují, že se osvědčil. Zdravotníkům usnadňuje práci a pro pacienty je přehledný. Proto jej pravděpodobně budeme postupně zavádět i do našich dalších ambulancí,“ říká předseda správní rady Oblastní nemocnice Trutnov, Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.

Více místa, nový zákrokový sálek pro obě oddělení

Podle primáře MUDr. Aleše Pally prostředí v nemocnici významně působí na psychiku pacientů. I proto jsou obě oddělení po rekonstrukci laděná do příjemných, veselých barev. Estetickou stránku svých ambulancí chválí také primářka očního oddělení, MUDr. Zuzana Chovancová: „Nové prostory jsou moderní, pro pacienty příjemné. Výhodou je, že veškerá

vyšetření včetně drobných chirurgických zákroků mohou probíhat na jednom místě,“ říká. Okna jejího oddělení jsou nově vybavena například neprůsvitnými roletami, rekonstrukce ale poskytla především komfortní prostor pro vyšetřovny s celou řadou špičkových očních přístrojů. Obě oddělení mají také nově k dispozici zákrokový sálek přímo v ambulantním traktu. Oddělení ORL je dispozičně umístěné za ambulancemi očního oddělení. Pacienti mířící na ušní, nosní, krční, tak musí projít chodbou očního oddělení do čekárny ORL. Ambulance ORL oddělení je oproti původním prostorám větší. Nově poskytuje dost místa i pro záchranářské lůžko, na kterém je možné pacienta v ambulanci přímo vyšetřit. Lékařům je zde k dispozici celá škála nejmodernějších diagnostických přístrojů.

Modernizace nemocnice pokračuje

Rekonstrukce a přestěhování ORL a očního oddělení bylo prvním krokem ze série plánovaných stavebních úprav trutnovské nemocnice. Následuje rekonstrukce prvního patra pavilonu A1, kde původně sídlilo oční oddělení. Jakmile budou práce dokončeny, přestěhuje se do těchto nově upravených prostor kožní a plicní ambulance. Následně bude budova, kde dosud tato dvě oddělení sídlí, zdemolována a bude zde postavena nová budova, kam se přemístí transfúzní a hematologické oddělení, které je momentálně mimo areál nemocnice. Všechny stavební práce v areálu nemocnice jsou financovány z prostředků Královéhradeckého kraje, který je majitelem všech budov nemocnice.

Kontakt pro komunikaci s médii: Lucie Chytilová, mluvčí Oblastní nemocnice Trutnov T: +420 734 763 289, E: lucie.chytilova@seznam.cz