Poděkování

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vážený pane předsedo, vážená paní ombudsmanko,

nevím přesně komu bych měl směrovat tento email, když tak mne, prosím, naveďte. Chtěl bych Vaši nemocnici moc poděkovat. V době covidové jsem řešil problém, jak zajistit povinné testování pracovníků v sociálních službách pro naši pracovnici, která pracuje u klienta v Trutnově. Testovací místo jsme měli v Hradci Králové, což bylo pro naši pracovnici hodně daleko.
První, komu jsem se ozval, byla Vaše hlavní sestra, paní Dudáčková. A měl jsem štěstí – setkal jsem se s mimořádnou ochotou. Paní Dudáčková umožnila testování naší pracovnice ve Vašem testovacím místě, našimi dodanými testy – vlastně navíc k té velké práci, kterou Vaše testovací místo odvádělo. Naše pracovnice mohla do testovacího místa docházet dle svých potřeb a po celou dobu bez nejmenších problémů.
Díky Vaší nemocnici a především díky paní Dudáčkové, jsme mohli zachovat služby u našeho klienta. Vzhledem k naší cílové skupině (lidé s poruchou autistického spektra) je zachování pravidelného fungování asistence často velmi důležité.

Moc si Vážím Vaší práce a ještě jednou děkuji Vám i Vaší hlavní sestře, paní Dudáčkové.

S pozdravem

Mgr. Jan Šlosárek
Ředitel střediska osobní asistence a chráněného bydlení
Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS)