Poděkování dětského odd.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Ani nemoc nás nezastaví :) Velikou pochvalu si zaslouží naše pacientka Emmička B. za druhé místo ve výtvarné soutěži škol při zdravotnických zařízeních.
Za školu při nemocnici a celé dětské oddělení ještě jednou moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších krásných obrázků.

Učitelky školy při nemocnici.