Poděkování dětského odd.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Velmi se obdivujeme výtvarnému nadání paní Martině, která nelenila a v průběhu doprovodné hospitalizace nám pro radost namalovala půvabné kočičky.
Mamince i jejímu malému parťákovi moc děkujeme a přejeme hlavně zdraví.

Zaměstnanci dětského oddělení