Poděkování dětského oddělení

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Galerie výtvarného umění na chodbě dětského oddělení? A proč vlastně ne? Lapače zlých snů a takřka „impresionistické“ obrázky pro naše malé i větší pacienty vytvořili žáci ZUŠ A.M.Buxton v Úpici pod vedením paní učitelky Jany Wolfové.
Za překrásné výrobky dětem i paní učitelce velmi děkujeme.

Zaměstnanci dětského oddělení.