Poděkování MUDr. Drobné, ostatním lékařům, sestřičkám a všem dalším zaměstnancům oddělení COVID II

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Touto cestou děkujeme za odbornou lékařskou péči o pana Z. V. (hospitalizace březen 2021), za vlídnost, laskavost při péči o pacienta a za lidský přístup k pacientovi i jeho rodině.

Po celou dobu dlouhého boje jsme byli myšlenkami u našeho milovaného, ale také u Vás všech, kteří jste byli součástí tohoto nakonec marného boje. Viděli jsme Vaše velké nasazení a zároveň vyčerpání, způsobené přetížením v současné těžké covidové době. Přesto jste měli i sílu utěšit rodinu, pochválit ji a ocenit.

Za to Vám patří náš dík, máte náš obdiv a vážíme si Vaší práce. Přejeme vše dobré a hlavně návrat k běžnému nemocničnímu chodu.

Rodina pana V.