Poděkování na ARO

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Dobrý den,
chtěl bych tímto poděkovat na oddělení ARO.
Konkrétně MUDr. Buryánkovi, vrchní sestře Bc. Bílkové a sestřičce Petře Fleiberkové DiS za hezký přístup a obětavost při mých ambulantních návštěvách v letošním roce.

Děkuji.
S pozdravem S. V.