Poděkování na ARO a ortopedii

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Chtěl bych moc poděkovat lékařům, sestřičkám a pomocnému personálu z ARA a následně z ortopedie Oblastní nemocnice Trutnov a.s.za vřelý přístup, každodennímu podávání zpráv o stavu a hlavně zachránění života našemu tatínkovi při těžkém průběhu covidu.

M. K.