Poděkování na chirurgické oddělení

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vážený pane řediteli,

dovolte mi, abych poděkoval za profesionální péči, které se mi dostalo v termínu od 4.9. do 29.9. Doufám, že to není předčasné – léčba ještě není ukončena a čekají mě další vyšetření, ale i tak bych rád vyjádřil obrovské poděkování.

Dne 4.9. jsem byl hospitalizován a operován (laicky popsáno) s komplikovaným zánětem slepého střeva a okolí. Týden jsem strávil na oddělení chirurgie JIP a zbytek pobytu na pooperačním oddělení tamtéž.
Vysoce si cením odborností, profesionality a skvělého přístupu prim.Kroha (operace 4.9.), ale hlavně celého týmu zmíněných dvou oddělení chirurgie pod vedením prim. Vajcíka a dr. Kopecké (péče 4.9. až 29.9.).
Po celý pobyt o mě bylo skvěle pečováno, nikdy se mi nestalo, že bych neměl informace, nedostávalo se mi úžasné péče a krásného lidského přístupu. To se týká nejen mé osoby, ale i dalších pacientů, s kterými jsem byl hospitalizován.
Celý tým lékařů a sester je na neuvěřitelně vysoké odborné úrovni a co se týká produktivity práce, tak mi dovolte konstatovat, že kdyby u nás v moderním soukromém strojírenském podniku byla na obdobné úrovni, tak potřebujeme mnohem méně režijních a výrobních zaměstnanců…

Ještě jednou mnohokrát děkuji – souhlasím se zvěřejněním na webu i na FCB, apod. pokud to uznáte za prospěšné pro NEMTRU.

Přeji Vám, pane řediteli, mnoho úspěchů a ještě jednou děkuji mnohokrát.

Váš,

Ing. I. P., Ph.D.
Jednatel B. G.