Poděkování na chirurgické oddělení

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Dobrý den.

Dne x.x.2020 jste od RZP převzali do péče mého syna, L.K., ročník 200×, který si nešťastným úrazem zlomil bérec. Následně u vás syn byl hospitalizován, kdy se čekalo až pomine otok a poté i operován. Do domácího léčení jste ho propouštěli x.x.2020.

Nyní jsou za námi 4 měsíce od operace a po poslední kontrole u chirurga u nás v Nymburce je stav syna uspokojivý, řekla bych výborný. Rána se zhojila, noha je po rehabilitacích rozcvičena a syn už pomalu přechází k běžným pohybům a plné zátěži.

Chtěla bych Vám touto cestou za nás rodiče a samozřejmě rovněž jménem našeho syna opravdu velmi poděkovat za Vaši práci i přístup.
Už když jsem jako vyjukaná matka (i když dospělého syna) několikrát volala a dotazovala se na jeho aktuální zdravotní stav, vždy jste mi velmi ochotně a příjemně odpověděli, s plným pochopením. Moc si vážíme Vaší práce a rozhodně Vás všude chválíme.
Děkujeme a přejeme celému kolektivu lékařů, sestřiček i ostatního zdravotního personálu, hlavně hodně zdraví a pokud možno klidu v této už tak vypjaté době.

S pozdravem

G., M., L.H.
Nymburk