Poděkování na chirurgické oddělení

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Dobrý den,

touto cestou, bych chtěl srdečně poděkovat lékařům, sestrám a celému personálu lůžkového oddělení chirurgie pod vedením primáře MUDr. Vajcíka za profesionalitu a příjemnou atmosféru, kterou jste po celou dobu mého dlouhého pobytu na tomto oddělení vytvářeli. Zvláště, bych chtěl poděkovat mému ošetřujícímu lékaři panu MUDr. Károvi za profesionální práci a lidský přístup. Poděkování patří i celému týmu operačních sálů, kteří odvedli také profesionální práci. Ač nepatřím váhově k nejlehčím pacientům jejich přístup a chování bylo skvělé.

Pro každého pacienta je pobyt v nemocničním zařízení mnohdy přeci jen stresující záležitostí a někdy není moc příjemný, to určitě potvrdí každý z nás. Ale vždy záleží na přístupu celého týmu jakou kolem sebe utváří atmosféru, aby se pacient cítil aspoň trochu příjemně. A musím upřímně říci, že Vám se to povedlo. Smekám pomyslný klobouk před Vaši mnohdy náročnou a vyčerpávající prací. Je náročná nejen fyzicky, ale hlavně psychicky a přesto přes všechno dokážete na svých tvářích vykouzlit úsměv a vlídné slovo. Vězte, že pro nás pacienty je to mnohdy daleko účinnějším lékem než třeba nejnovější léčba.

Vaše práce je velice záslužná pro nás všechny, kteří ji v danou chvíli potřebují a jen hlupák by si Vaší práce nevážil. Máte můj obdiv a píšu toto poděkování s pokorou a úctou k Vám. Ještě jednou velice děkuji a přál, bych Vám kdyby jste stejnou pomoc někdy náhodou potřebovali. Aby se Vám dostalo stejné péče i profesionality jakou jsem cítil já u Vás.

Přeji hodně zdraví a spousty spokojených pacientů.

S úctou

V. T.