Poděkování na chirurgické a radiodiagnostické oddělení

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vážená paní magistro,

chtěla bych touto cestou poděkovat paní MUDr. Kopecké, panu MUDr. Benešovi, panu MUDr. Plzákovi, panu Volfovi a paní Volmanové za nesmírně laskavý a vstřícný přístup, odbornou pomoc a rady při mém vyšetření ve dne 9.5.2020. Z o­pakované zkušenosti vím, že se tak vstřícně a mile chovají ke všem pacientům.

Děkuji Vám vřele za takové zaměstnance, které poskytují tak kvalitní péči i přes zjevnou zaneprázdněnost. Vám přeji pevné zdraví a jen samé slunce na pouti životem.

S úctou a díkem
P. D.