Poděkování na chirurgii

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vážená paní magistro,
chtěla bych touto cestou poděkovat MUDr. Kořínkovi a sestřičce paní Špeldové z cévní poradny za jejich laskavý přístup a odbornou pomoc při vyšetření.

Děkuji P. D.