Poděkování na chirurgii a dětské oddělení

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Dobrý den, pane řediteli.

V sobotu 24.10. jsem si po pádu z kola zlomil pravou ruku. Moji rodiče mě ihned převezli do trutnovské nemocnice. Po příchodu na pohotovost v suterénu, mě velmi překvapil milý a vstřícný přístup všech, kteří ten den sloužili. Přátelská a humorná nálada personálu mě velmi zklidnila a ubrala mému zranění na vážnosti. Moc bych chtěl poděkovat panu „Fíkovi“, který mě provázel na rentgen i další místa nemocnice a se kterým byla od začátku legrace. I před samotnou operací panovala na sále díky němu a dalšímu personálu veselá atmosféra.
Po operaci jsem strávil 3 dny na dětském oddělení ve vaší nemocnici. Po celou dobu pobytu jsem si nepřipadal, že jsem v nemocnici. Všechny sestřičky, doktorky a doktoři, kteří o mě pečovali, na mě byli moc hodný a laskavý. Neustále kontrolovali můj zdravotní stav a byli při tom moc milý.
Také jsem byl moc rád, že ke mně chodila každý den paní, která měla na starost zábavu dětí. Povídala si se mnou o všem možném a moc mě to s ní bavilo.
Velké díky patří paní doktorce Anně Civišové, za její pečlivou a citlivou péči!
Srdečně děkuji trutnovské nemocnici, že se o mě skvěle postarala! A pokud se budu muset někdy vrátit, vím, že budu opět v dobrých rukách!

Děkuji moc a přeji vám, abyste nadále zůstali tací, jací jste a aby se vaší nemocnici dařilo i v této nelehké době.

J. P.
r. 2007