Poděkování na COVID odd.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vážený pane řediteli,

rádi bychom touto cestou poděkovali za péči o našeho tatínka pana M. D. Byl hospitalizován deset dní na oddělení dočasné hospitalizace s infekcí Covid 19.

Děkujeme paní doktorce Mišoňové a zároveň všem zaměstnancům oddělení. Děkujeme za jejich obětavou a namáhavou práci v těžkých podmínkách.

Za vděčnou rodinu dcera S. Ř.