Poděkování na COVID oddělení

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Ráda bych touto cestou poděkovala jménem svého tatínka K. B. za skvělou péči o něj a samozřejmě o všechny ostatní covid pacienty v trutnovské nemocnici. Tatínek je již 3.týden v nemocnici hospitalizován na covid oddělení.
Děkuji všem lékařům, sestrám a zaměstnancům oddělení za jejich obětavou a namáhavou práci v těžkých podmínkách.

R. T.