Poděkování na gynekologii

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vážený pane řediteli, vážená paní ombudsmanko!

V lednu jsem byla ve Vaší trutnovské nemocnici na gynekologické operaci. Chtěla bych touto cestou poděkovat personálu na gynekologicko – porodnickém oddělení pod vedením pana primáře Kestřánka za vzornou péči, obětavou nelehkou práci všem lékařům i sestřičkám a milý přístup. Děkuji panu doktorovi Červíčkovi a paní doktorce Boudové za skvěle provedenou operaci a panu doktorovi Adamovi za anestézii. Jsem moc ráda, že gynekologické oddělení tak dobře funguje, že operace dobře dopadla a budu zase v pořádku. Vážím si nelehké práce všech zdravotníků a přeji jim do dalších let hlavně hodně zdraví a radosti z úspěšně provedené práce.
Přeji hezký den!

S pozdravem spokojená pacientka H.M.