Poděkování na Interní (COVID) oddělení

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vážení,

rádi bychom touto cestou poděkovali za péči o naši maminku paní Janu Ročňovou.

Na Interním oddělení Covid 1 byla hospitalizována několik týdnů s těžkým průběhem onemocnění.
Naše díky patří především panu primáři Janouškovi za skvělý profesionální a zároveň hluboce lidský přístup. Zároveň chceme vyslovit obdiv všem zaměstnancům oddělení. Pracují v nesmírně těžkých podmínkách jako dobře sehraný tým, s obdivuhodným nasazením. Víme, že jejich odborné zkušenosti, empatie a především ochotný a laskavý přístup k nemocným nám pomohly vrátit maminku domů.

Děkujeme za Vaši obětavou práci a přejeme hodně sil a lepší časy!

Za vděčnou rodinu syn Ivan Ročeň