Poděkování na interní odd.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vážený pane řediteli,

tímto dopisem chci poděkovat za skvělou práci lékařů a sester na oddělení gastroenterologie v Oblastní nemocnici Trutnov a.s.

Před časem jsem byla v Trutnově na koloskopickém vyšetření u MUDr. Crlové. Vyšetření proběhlo v pořádku, paní doktorka i sestry byly velice příjemné. Brala jsem to v tu dobu jako samozřejmost. Opět jsem musela toto vyšetření podstoupit, a protože nyní bydlím daleko od Trutnova, zvolila jsem velkou a známou pražskou nemocnici. Volba nebyla správná, cítila jsem se jako pouhé číslo na seznamu v pořadníku, zkrátka chování personálu bylo velmi neosobní. Přiznávám, že mne to překvapilo a teprve poté jsem si uvědomila, jak rozdílný přístup jsem zažila v trutnovské nemocnici.

Tato zkušenost je důvodem mé pochvaly a poděkování MUDr. Crlové a celému týmu. Děkuji za skvělý a profesionální přístup, kdy je k pacientovi přistupováno individuálně.

Člověk, který podstoupí vyšetření na gastroenterolo­gickém oddělení nemocnice Trutnov, může věřit, že ze strany lékaře a sester bylo uděláno maximum. Z mého pohledu není velká, známá nemocnice v hlavním městě zárukou kvality a dokonalé péče, jak se mnozí pacienti domnívají.

Pokud budu muset vyšetření znovu podstoupit, s důvěrou se obrátím na oddělení v této nemocnici.

Děkuji a přeji mnoho profesních úspěchů.

D. M.