Poděkování na interní oddělení

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Velké poděkování na interní pohotovostní ambulanci dne XX.3., následně na JIP odd. IMP za milý a vstřícný přístup v péči o moji matku.

Děkuji

L. H.

V Trutnově dne 26.3.2024