Poděkování na internu a chirurgii

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Dne XX.10.2021 jsem byla u vás na interně hospitalizována a chci poděkovat všem na vašem oddělení za příkladnou péči. Panu primáři Janouškovi a MUDr. Remsovi Patrikovi a všem hodným sestřičkám a celému kolektivu, byla jsem nadmíru se vším spokojená. Zároveň patří velké poděkování MUDr. Kopecké a jejím sestřičkám. Doba je velice špatná, o to více patří všem veliké díky a přeji všem zdraví a silné nervy.

B. M.