Poděkování na neurologické oddělení

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vážený pane řediteli,

chtěl bych touto cestou velice poděkovat na neurologické oddělení oblastní nemocnice Trutnov, pod vedením pana primáře Fibricha.

V letošním roce jsem prodělal mozkovou příhodu. Všem lékařům, sestřičkám na JIP a lůžkovém oddělení, sanitářkám, sanitářům, kteří o mě po tři měsíce pečovali, patří můj obdiv a velké díky. Vždy ochotní, laskaví, milí s darem pomoci pacientům v nelehkých dobách. Na takový personál může být nemocnice jen pyšná.

Přeji Vám a všem z neurologického oddělení pevné zdraví, štěstí a mnoho sil do další práce i v následují­cím roce.

DĚKUJI.!!!
V.S.