Poděkování na oddělení klinické biochemie

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Dobrý den pane řediteli,

chtěli bychom poděkovat sestřičkám jmenovitě p. Hofmanové, p. Odlové a p. Humňalové, které pracují na oddělení odběru materiálu pro laboratoř /krev/.

Jejich profesionální přístup a chování je příkladné, jak v čekárně pacientů, tak v ordinaci odběru. Tento dopis píšeme za kolektiv cca 20 pacientů .

Ještě jednou vřelé díky.

S úctou Z.