Poděkování na oddělení klinické biochemie

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vážený pane řediteli,
tímto psaním bych chtěl velice poděkovat paní primářce Lucii Šolcové ve vynikajícím přístupu k pacientům a péči kterou jim věnuje. Já i můj otec jsme pacienty paní primařky. Chodíme k ní do poradny.
A teď k důvodu proč ji chci poděkovat.
Její pečlivostí a lidskostí se dá říci, že mého otce zachránila před infarktem a to tím že ho poslala na vyšetření u nás v nemocnici a posléze objednala do FNHK. Po vyšetřeni nyní otec čeká na termín operace se srdcem.
Opravdu jsem rád a hrdý, že i u nás v nemocnici jsou takový lékaři.
A poděkovaní samozřejmě patří i kolektivu paní primářky a sestřičkám z odběru krve za jejich báječný přístup a vstřícnost.

Ještě jednou velké díky.

S pozdravem
K. J. s rodinou