Poděkování na onkologické oddělení

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Dobrý den!

Ráda bych poděkovala za průběh mého ambulantního léčení na onkologii v ON Trutnov v termínu 3.2. – 16.3.2020.

Můj velký obdiv patří paní primářce MUDr. M. Vaculíkové za profesionální, věcný a zároveň emocionální, lidský přístup. Takže paní primářce moc a moc děkuji! Také sestřičce L. Révayové patří můj velký dík.

Dále bych ocenila úžasný přístup diplomovaných radioterapeutických pracovníků paní J. Nývltové a pana L. Kunce za vlídnost, empatii, úsměvy i za profesionální práci. Je to skvěle sehraný tým. Také radioterapeutickým fyzikům Ing. M. Dostálovi a Ing. K. Müllerovi děkuji a obdivuji jejich odbornou profesi.

Klidné dny a v této době hodně sil na zvládnutí náročné situace pro všechny zdravotníky!

S pozdravem,

E. P.