Poděkování na porodnici

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Dobrý den,

ráda bych touto cestou poděkovala personálu gynekologického a porodnického oddělení vaší nemocnice za péči, ochotu a vstřícnost. Všichni byli velmi milí. Během července a srpna jsem byla vždy týden hospitalizována pro určité obtíže v těhotenství a v září se mi u vás narodil syn Vojtíšek. Jmenovitě děkuji zejména: za přijetí a pomoc při porodu paní doktorce Havlové a paním asistentkám Bořkové a Špringerové. Za péči v náročnějších chvílích po porodu paním asistentkám Hetflejšové, Malé a Buryáncové. Poděkování patří také paní doktorce Kaplanové z novorozeneckého oddělení i paním sestřičkám (zejména paní Červené, Vítězníkové a Bojarské, jména ostatních nevím). Díky zaslouží i pan primář Kestřánek, který mi velmi pomohl při pozdějších poporodních komplikacích.

S pozdravem,
J. H.