Poděkování na porodnici a dětské odd.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Ačkoliv bydlím mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, tak jsem si pro svůj porod vybrala trutnovskou porodnici. Vybírala jsem pečlivě se zkušeností matky, která má již dvě děti a porod je pro ni významným životním momentem, který ovlivňuje osobnost jak její, tak samozřejmě miminka.

K Trutnovu mám osobní vztah, téměř horská atmosféra, výhled na Černou horu a také příjemné, až rodinné, prostředí zrenovované porodnice. Vlastně opravdu přívětivě působící celý areál nemocnice mne přesvědčil, když jsem hledala alternativu ke kvalitním, ale menším až komorním porodnicím.

Už při prohlídce jsem byla až překvapená, jak trutnovská porodnice respektuje, sleduje a uplatňuje nejmodernější trendy v přístupu k rodičce. A tím nemám na mysli jen výborné lékařské vybavení, ale především důraz na lidskost, drobné detaily, které však častokrát rozhodují o komfortu a o průběhu celého porodu.

Tento článek je poděkováním, tudíž je jasné, že realita naprosto naplnila očekávání. Velmi lidský, klidný a empatický přístup pana primáře dr. Milana Krotkého, ke kterému by měla jít řada jiných lékařů na školení o přístupu k pacientovi. Sestřička Jana Pavlatová, jejíž každý povzbuzující pohled v daný moment znamenal svět. Moje díky směřuje také na dětské oddělení a paní primářce dr. Janě Kaplanové a sestřičkám, které o miminka a maminky obětavě pečují.

Výše jmenovaným a současně všem, kteří pečují o naše zdraví v nemocnici v Trutnově přeji klidné, šťastné Vánoce a pohodový rok 2020.

Mgr. P.K.