Poděkování na radiodiagnostické odd.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vážená paní magistro,

srdečně Vás zdravím. Chtěla bych touto cestou poděkovat panu MUDr. Andrii Maksymenkovi, panu MUDr. Filipu Hejnicovi, sestřičkám Evě Váchové a Haně Beranové za nesmírně laskavý a vstřícný přístup, odbornou pomoc a rady při mém vyšetření z minulého týdne. Z opakované zkušenosti vím, že se tak vstřícně a mile chovají ke všem pacientům.

S úctou a díkem P. D.