Poděkování na rehabilitační oddělení

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vážená paní primářko,

dovolte mi vyjádřit touto cestou velké poděkování za péči, která mi byla poskytnuta v letošním roce na Vašem oddělení.
Zvláštní poděkování patří panu MUDr. Kašubjakovi, který mně při další atace mozkové příhody zachránil život. Jeho pohotovost, profesionalita a lidský přístup – to jsou atributy, které se musí ocenit.
Přeji Vám pevné zdraví, štěstí a pohodu v následujícím ro­ce.

DĚKUJI !!!

S úctou V. S.