Poděkování z dětského oddělení

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Veliké díky z dětského oddělení posíláme paní Jarmile P. z Trutnova, která nám ušila moc hezké ochranné obaly na chladící ledy. Ty využíváme zejména při zlomeninách horních a dolních končetin, jak můžete vidět na našem Míšovi.

Ještě jednou děkují zaměstnanci dětského oddělení.