Poděkování z dětského oddělení

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Paní Neky D. moc děkujeme za hračky a plenky pro naše nejmenší pacienty.

Zaměstnanci dětského oddělení