Pokyny pro žadatele o vyš. metodou RT-PCR na OLMI + ŽÁDANKA (použití při ZASLÁNÍ ODEBRANÉHO VZORKU do ONT a.s.)

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

UPOZORNĚNÍ:
Jedná se o žádanku, která bude zaslána do laboratoře Oblastní nemocnice Trutnov a.s. spolu s již odebraným vzorkem (např. vzorky odebrané proškoleným personálem na odděleních nemocnic).

Materiál k vyšetření:

 • odběr : stěr z nasofaryngu 1× je výtěžnější, ev. doplněný o stěr z orofaryngu do 1 média (obě anatomická místa mohou být setřena stejnou výtěrovou štětičkou, pokud jsou použity dvě samostatné výtěrové štětičky, mají být zanořeny do společně zkumavky s médiem), BAL, tracheální aspirát, pozn.: v současné době jsou omezeně dostupné výtěrové štětičky, postrádáme speciální tenké štětičky do nasofaryngu, kompromisem může být vytření nosní dutiny co nejhlouběji, co to jde i širší štětičkou
 • odběrové médium (virologické nebo univerzální transportní médium) je stejné jako pro vyšetření chřipek,
 • materiál musí být vždy zabalen v trojobalu (v případě vylití materiálu, potřísnění zkumavek není možné vyšetření provést), první vrstva – vzorek – důkladně zašroubovaný a zabalený do savého absorpčního materiálu, druhá vrstva – vodotěsná, nepropustná, např. sáček uzavřen lepicí páskou, třetí vrstva – pevné vnější balení, které je možné otřít dezinfekci (pathopak),
 • transport a uchování při + 2 až + 6 °C, pokud se materiál dostane do laboratoře do 72 hodin, nad 72 hodin materiál zamrazit při teplotě nejméně – 20 °C, při následném transportu je nutné udržovat stejnou teplotu, při které byl materiál zamražen,
 • řádně vyplněná žádanka pro vyšetření nesmí být zabalena společně s materiálem!! Žádanku naleznete na webu také v sekci „Pro odborníky“ – „Žádanka vyšetření RNA koronaviru – k zasílaným vzorkům“

Příjem materiálu:
Oddělení lékařské mikrobiologie (budova K), Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

 • pracovní dny: denně 6 – 17 hod.
 • víkendy + svátky: 6 – 11:30 hod.

Dostupnost výsledků:

 • pozitivní i negativní výsledky voláme indikujícímu lékaři, výsledkový list zasílame poštou indikujícímu lékaři

Kontakty:

 • vrchní laborantka 499 866 403,
 • pracovna VŠ pracovníků 499 866 405,
 • primářka oddělení 499 866 400,
 • přenosný telefon laboratoř 499 866 410