Prezentace ON Trutnov na Kariérových dnech v Liberci

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

V rámci oslav 70. výročí založení Technické univerzity v Liberci se uskutečnil první ročník Kariérových dnů TUL.

Naše nemocnice byla u toho a prezentovali jsme se jako potenciální zaměstnavatel. Oslovovali jsme studenty studující obory zdravotní záchranářství, biomedicínská technika, radiologická asistence a všeobecné ošetřovatelství.

Věříme, že náš stánek nezapadl v konkurenci padesáti jiných vystavovatelů a oslovení studenti se nám přihlásí na praxi.