Primář MUDr. Jan Kestřánek: Maminkám, které chtějí rodit alternativně, vycházíme maximálně vstříc

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Když se kvůli personální krizi v červenci 2020 uzavřela trutnovská porodnice, málokdo věřil, že se podaří její provoz opět plnohodnotně vzkřísit. Nyní je již osm měsíců v provozu moderní a vstřícná porodnice, která si opět získává ztracenou důvěru budoucích maminek. V čele trutnovské gynekologie stojí od září loňského roku MUDr. Jan Kestřánek, který společně se svým týmem energicky posouvá věci dopředu. Je zastáncem i alternativních porodů a co nejšetrnějších operačních technik.

Podařilo se vám od otevření porodnice docílit toho, co jste si přál?

Porodnice funguje, rodičky k nám chodí a jsou spokojené. Chodí k nám spousta poděkování, a za to jsem rád. Samozřejmě bychom rádi znovu docílili počtu porodů, který byl v trutnovské porodnici před jejím uzavřením, a věřím, že je to jen otázka času. Mnoho žen chce rodit co možná nejpřirozeněji, přicházejí s porodními plány, žádají alternativu k běžným nemocničním porodům. To vše jim můžeme nabídnout. Nově například nabízíme možnost aromaterapie během porodu.

Je běžné, že ženy přicházejí do porodnice s porodními plány? A je možné je pak dodržet?

Ženy přicházejí k porodu často připravené, s porodním plánem, a je to tak dobře. Porod probíhá většinu času pod vedením porodní asistentky a lékař se snaží zasahovat do fyziologického průběhu porodu co nejméně. Lékař je zde však od toho, aby zajistil bezpečí matky i dítěte, a pokud se vyskytne situace, kdy je zdraví jednoho z nich ohroženo, musí zasáhnout, bez ohledu na porodní plán. Život a zdraví rodičky a plodu musí být na prvním místě.

Budoucím maminkám nabízíte také možnost registrovat se v porodnici ještě před porodem, již od 36. týdne těhotenství. Co jim to přináší?

Během registrace zhodnotíme, jedná-li se o těhotenství fyziologické nebo těhotenství komplikované nějakou úpatologií (rizikové), a můžeme se tedy na porod takové rodičky lépe připravit. Provádíme ultrazvukovou biometrii plodu, která nám pomůže odhadnout velikost miminka, zachytíme např. velké plody u diabetiček, zkontrolujeme, jakou léčbu mají nasazenou maminky s preeklampsií. Případně u žen s rizikem preeklampsie, mají-li již vysazený anopyrin, nahrubo předepíšeme porodopis, abychom to pak nemuseli dělat na poslední chvíli, a vzájemně se tak trochu seznámíme. Rizikové rodičky už si pak kolem 37. týdne přebíráme do poradny pro riziková těhotenství. Maminky, jejichž těhotenství je úplně zdravé, převezmeme až na termín nebo lehce po termínu porodu.

Těhotným ženám také nově nabízíte kombinovaný screening v prvním trimestru. Co se z něj žena může dozvědět?

Toto vyšetření nám umožňuje zjistit případné zvýšené riziko chromozomálních vad, trizomií, nejčastěji pak Downovy choroby, dále stanovujeme riziko vzniku preeklampsie u matky.

Součástí vyšetření je i zhodnocení anatomie plodu, uložení placenty a množství plodové vody. Zásadní je určení stáří těhotenství a termínu porodu. Velkou výhodou je především to, že se žena o možných rizicích dozví již v prvních týdnech těhotenství a nemusí čekat až do druhého trimestru, kdy se toto vyšetření běžně provádí. K provádění tohoto vyšetření máme speciálně vyškolené lékaře, kteří jsou zároveň držiteli mezinárodního certifikátu od Fetal Medicine Foundation a každý rok jsou ve své erudici pravidelně přezkušováni.

Součástí gynekologického oddělení je také urogynekologická ambulance, kde mimo jiné pomáháte ženám řešit inkontinenci. O tomto problému se příliš nemluví, přitom již dnes nabízíte účinná řešení, je to tak?

Ano, v současné době používáme již dvě metody, kterými je možné inkontinenci řešit. Stresová inkontinence je způsobená tím, že močová trubice ztratí anatomickou oporu nebo nedostatečnou funkcí vnitřního svěrače močové trubice. Při zvýšení nitrobřišního tlaku – stresovém manévru, jako je kašel, poskočení apod. dojde k úniku moči. Příčinou změn anatomických poměrů je nejčastěji porod nebo těžké práce. Na tento typ inkontinence léky příliš neúčinkují, ale částečně může pomoci cvičení dna pánevního, případně speciální pesary. Proto u velké části žen volíme operační řešení, tedy zavedení pásky pod močovou trubici, které tím vrátíme oporu. Novinkou je teď ještě metoda injekčního podání látky, která se vpraví přímo do močové trubice. Tato metoda je vhodná pro ženy se stresovou inkontinencí, u kterých není indikované použití výše zmíněné pásky.

Jsou nějaké nové trendy také v gynekologické operativě?

Vydáváme se směrem k navyšování počtu laparoskopických výkonů. Výrazně jsme snížili počet abdominálních operací (operací prováděných přes přední stěnu břišní). Kde je to možné, provádíme tyto operace vaginálně či laparoskopicky. Pro ženy to je mnohonásobně komfortnější, včetně výrazně kratší doby hospitalizace a rekonvalescence. Jednou z novinek je také to, že jsme do operativy zařadili rozsáhlé rekonstrukční výkony dna pánevního (operace pro sestup dělohy či stěn poševních), a to i s použitím implantátů.