Primářka Lucie Šolcová: „Každý člověk by měl znát své aktuální hodnoty lipidů.“

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Klinická biochemie se prolíná různými obory a pomáhá při stanovení onemocnění. Přinášíme Vám rozhovor s MUDr. Lucií Šolcovou, primářkou Oddělení klinické biochemie.

Paní primářko, jak byste představila Vaše oddělení pro pacienty a klienty nemocnice?

Naše oddělení klinické biochemie se zabývá vyšetřením biologického materiálu. Oddělení se dělí na dva úseky – laboratorní a ambulantní. Laboratorní úsek zahrnuje příjem, zpracování a vyšetření biologického materiálu (krev, moč, mozkomíšní mok, výpotek, stolice, pot atd). Skládá se tedy z několika částí – příjmu materiálu, centrálního počítače, statimové laboratoře, biochemické a specializované laboratoře. Naše oddělení poskytuje služby všem lůžkovým i ambulantním zařízením, samoplátcům i veterinárním lékařům.

Ambulantní část tvoří Odběrová ambulance a ordinace pro poruchy metabolismu tuků (lipidů) – metabolická poradna. V odběrové ambulanci také zajišťujeme orální glukózový toleranční test.

Pro koho je určena odběrová ambulance?

Odběrová ambulance je určena pro všechny pacienty a klienty nemocnice, kteří potřebují zajistit odběr biologického materiálu. Odebíráme zde krev i moč pacientům od praktických a dětských lékařů, ze specializovaných poraden nemocnice a samozřejmě i z naší ordinace pro poruchy metabolismu tuků (lipidů) aj. Ambulance je otevřena každý pracovní den.

Které základní hodnoty laboratorních testů by měl každý člověk znát? Jaká vyšetření by si měl nechat udělat?

Pro každého člověka je důležité znát své aktuální hodnoty lipidů – cholesterol a triglyceridy, glykémii, jaterní testy, hodnoty ledvinných funkcí, minerálů a např. i vitaminu D, jehož význam pro zdraví je nezpochybnitelný.

Jsem laik, tak se budu ptát: Co jsou to lipidy?

Pod pojmem lipidy jsou souhrnně označovány různé tukové látky, jako například cholesterol a triglyceridy.

Triglyceridy jsou tukové látky vytvářené v játrech, tukové tkáni a tenkém střevě a též jsou získávány příjmem z potravy. Tvoří zdroj energie. Pokud je jejich hodnota zvýšená má za následek možný rozvoj akutních zánětů slinivky, aterosklerózy tepen dolních končetin, srdečně-cévních onemocnění. Hladinu cholesterolu i triglyceridů lze stanovit vyšetřením krve v laboratoři právě u nás.

Co je cholesterol, který je dnes „velkým strašákem“.

Cholesterol je tuková látka, kterou tělo používá ke stavbě buněčné stěny. Má řadu důležitých úloh při tvorbě hormonů, vitamínu D a žlučových kyselin. Je pro organismus nepostradatelný, ale je potřeba jeho hladiny udržovat v určitém rozmezí.

Co všechno v mém organizmu může způsobit?

Pokud je v krvi zvýšená hladina cholesterolu, pak dochází k jeho usazování ve stěnách cév a vede to k rozvoji procesu aterosklerózy a následně vzniku kardiovaskulárních onemocnění – srdečního infarktu, cévní mozkové příhody.

Cholesterol je „hodný“ a „zlý“, který si máme hlídat víc?

Zvýšená hladina LDL cholesterolu (tzv. zlého) způsobuje usazování nadbytečného cholesterolu ve stěnách cév, kde tvoří sklerotické pláty. Dochází ke ztrátě pružnosti cév a zúžení prostoru pro průtok krve. HDL cholesterol (hodný) má naopak ochrannou funkci, neboť krev zbavuje nadbytečného cholesterolu. Odvádí ho zpět do jater, kde je metabolizován. V případě zvýšené hodnoty cholesterolu je tedy důležité znát nejen hladinu celkového cholesterolu, ale též hladinu HDL i LDL cholesterolu v krvi.

Jaké jsou rizikové faktory pro zvýšený cholesterol?

Rizikové faktory jsou biologické, psychologické a vnější okolnosti, které zvyšují pravděpodobnost, že daný jedinec onemocní aterosklerózou a kardiovaskulárním onemocněním. Rizikové faktory zahrnují vysokou hodnotu LDL cholesterolu nebo naopak nízkou hodnotu HDL cholesterolu, dále přítomnost diabetu mellitu (cukrovky). Rizikem je i vysoký krevní tlak (hypertenze), kouření či obezita. Pokud má pacient hned několik rizikových faktorů, pak je pravděpodobnost výskytu kardiovaskulárního onemocnění vyšší.

A je možné cholesterol snížit bez použití léků?

Ano, možností je hodně a je dobré je kombinovat: dodržovat zásady zdravého životního stylu a upravit si jídelníček. Jedná se o tzv. nízkocholeste­rolovou dietu (dostatečný příjem zeleniny, ryb, obecně potravin bohatých na vlákninu, dostatečný pitný režim, dávat přednost kvalitním rostlinným tuků a olejům atd.). U dětí, trpících dědičnou formou, by měla být dietní opatření podpořena změnou jídelníčku celé rodiny. Je důležité, aby zdravé stravovací návyky byly vypěstovány již v raném věku.

Další možností je zvýšení pohybové aktivity, protože pravidelný pohyb příznivě ovlivňuje lipidový profil snížením hladiny „zlého“ LDL cholesterolu a zvýšením hladiny „hodného“ HDL cholesterolu. Snižuje též riziko nadváhy, rozvoje diabetu 2. typu (cukrovky) a některých druhů rakoviny

Určitě je nutné přestat kouřit; kouření způsobuje další poškozování cév a snižuje hladinu HDL cholesterolu a ještě více zvyšuje riziko manifestace kardiovaskulárního onemocnění

U dědičných forem hypercholeste­rolémií je nutné kombinovat změnu životního stylu s užíváním léků, které upravují lipidový profil.

Součástí vašeho oddělení je metabolická poradna. Co si pod ní můžeme představit?

Metabolická poradna je zaměřena na poruchy metabolismu lipidů (tuků). V této poradně jsou soustředěni pacienti všech věkových kategorií. Při této poradně funguje zároveň i regionální centrum programu MedPed. Název MedPed je odvozen z anglického výrazu a znamená „včasným stanovením diagnózy zabránit předčasným úmrtím v postižených rodinách“.

Centrum je napojeno na celostátní síť s ústředím v Brně. Tento mezinárodní projekt je zaměřen na vyhledávání závažných dědičných poruch lipidového (tukového) metabolismu, především takových, které vedou k předčasným úmrtím. Ta přicházejí v důsledku předčasného rozvoje aterosklerózy, která způsobuje výskyt kardiovaskulárních onemocnění. V současné době je největší pozornost projektu orientována na familiární hypercholeste­rolémii. Projekt má za cíl včasným stanovením diagnózy zabránit předčasným úmrtím na onemocnění srdce a cév u postižených pacientů a v jejich rodinách

Poradna je též orientována na pacienty s nadváhou i obezitou.

Co je Vám na Vašem oboru blízké? Co je zajímavého na práci v laboratoři?

Klinická biochemie jako lékařský obor je mi blízký ze třech hlavních důvodů. Hlavním důvodem je, že je to zajímavý a dynamický specializační obor, který napomáhá při diagnostice různých onemocnění.

Dalším důvodem je skutečnost, že současnou prací v laboratoři i v metabolické poradně mohu aplikovat v praxi uvažování jak z pohledu „klinika“, tak i pracovníka laboratoře a tím se lépe orientovat v interpretaci laboratorních výsledků. Samozřejmě důležitou složkou je též spolupráce s lékaři ostatních laboratorních i klinických oborů. Bez toho by název a obsah lékařského oboru „klinická biochemie“ ztrácel svou náplň a podstatu.

A třetí důvod je ten, že klinická biochemie se charakterem své činnosti prolíná různými lékařskými obory a stává se tak integrujícím oborem moderní léčebně-preventivní péče. I v tomto oboru je třeba (jako ve všech medicínských oborech) sledovat moderní laboratorní i klinické trendy.

Děkuji za rozhovor.
Zdenka Hanyšová Celá

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Ordinace je zaměřena na poruchy látkové výměny tuků, které vedou k předčasnému rozvoji kornatění cév – ateroskleróze. Důsledkem je...