MUDr. Jiří Janoušek

primář

Interní lékařství
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Emailové adresy: 
janousek.jiri@nemtru.cz
Telefonní čísla: 
Lékařský pokoj+420 499 866 249

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Poskytuje vyšetření a dlouhodobé sledování pacientů s chorobami srdce a cév v rámci dvou hlavních částí:

Ambulance funkční neinvazivní...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Na 6 lůžcích umožňuje kompletní sledování životních funkcí u život ohrožujících stavů a léčebná opatření při poruše těchto funkcí, včetně...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Toto oddělení o 3 dvoulůžkových pokojcíh provozně navazuje na JIP, umožňuje zvýšený dohled nad pacienty překládanými z JIP po zvládnutí...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Na oddělení jsou hospitalizováni převážně pacienti vyžadující léčbu vnitřních chorob.

Oddělení se dělí na dvě stanice ve 4. poschodí....