MUDr. Miloslava Vaculíková

primářka

Onkologie
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Emailové adresy: 
vaculikova.miloslava@nemtru.cz
Telefonní čísla: 
Lékařský pokoj+420 499 866 323

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Radioterapie kožních nádorů a nenádorových onemocnění. Radioterapie nenádorových onemocnění je léčbou volby zpravidla až po vyčerpání...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Možné indikace radioterapie kobaltovým ozařovačem:

  • paliativní radioterapie,
  • karcinom prsu – ozáření hrudní stěny po mastektomii,
  • ...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Slouží pro pacienty s nádorovým onemocněním – ambulantních i hospitalizo­vaných.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Slouží k ozařování vybraných nenádorových onemocnění a k ozařování nádorů kůže.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
  • léčba nemocných s prokázaným zhoubným nádorovým onemocněním chemoterapií,
  • léčba komplikací při a po aplikaci chemoterapie vč. podpůrné...