Průběh pobytu v porodnici

V naší porodnici není třeba se registrovat. Rádi přijmeme každou maminku, která se rozhodne u nás porodit.

U příjmu byste měla mít těhotenskou průkazku a veškeré výsledky vyšetření, které jste podstoupila během těhotenství a dále pak prohlášení o narození dítěte event. zápis z matriky, pokud nejste manželé, příp. porodní plán.

Na porodnici Vás přijímá porodní asistentka spolu s lékařem. Celý příjem trvá cca 30min., dle zdravotního stavu a průběhu porodu.

Před porodem a po dohodě s Vámi je provedena tzv. příprava (oholení, klyzma, nebo aplikace Yalu). Během porodu o Vás a Vaše miminko pečuje zkušená porodní asistentka a lékař.

V průběhu porodu s Vámi může být přítomen i doprovod.

Na předporodních pokojích můžete využít veškeré jejich vybavení a zaujímat různé úlevové polohy, stejně tak i na porodním sále. Naše porodnice nabízí i epidurální analgezii. V průběhu celého porodu jste i s miminkem pečlivě sledována, abychom včas předešli možným komplikacím.

V případě nutnosti ukončit porod císařským řezem jsou 24hod./den k dispozici 2 operační sály a kompletní operační tým.

U samotného porodu je přítomen lékař, porodní asistentka a dětská sestra, v případě komplikací i dětská lékařka. Epiziotomii provádíme v nutných případech a po domluvě s Vámi. Miminko, pokud to jeho i Váš zdravotní stav dovolí, je ihned přikládáno. Po té ho dětská sestra za přítomnosti doprovodu v co nejkratší době změří, zváží, ošetří a ihned dává matce. Miminko je přikládáno k prsu co nejdříve po porodu.

Po ošetření případných porodních poranění zůstáváte 2 hod. na porodním sále. Pokud jste Vy i mimiko v pořádku zůstáváte všichni i s doprovodem celé 2 hodiny spolu. Poté jste přestěhována na oddělení šestinedělí a miminko na oddělení novorozenecké.

V naší porodnici je Rooming – In. Miminko budete mít celou dobu pobytu na oddělení šestinedělí u sebe a budete o něho pečovat. Samozřejmě vše záleží na Vašem zdravotním stavu i zdravotním stavu miminka.

Z porodnice jste s miminkem propuštěni 4. den po spontánním nekomplikovaném porodu a 6. den po porodu císařským řezem. Propuštění závisí na zdravotním stavu Vašem i Vašeho děťátka.