Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Trutnov

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Předmětem projektu je obnova a doplnění zdravotnických přístrojů a vybavení souvisejícího s urgentním příjmem pacientů a bezprostředně navazujících oborů – ARO, interna, neurologie, chirurgie, ortopedie a gynekologie.
Projekt bude realizován ve čtyřech etapách v letech 2022 až 2023 v celkovém předpokládaném objemu 145.182.050 Kč vč. DPH.