Spuštěn projekt prevence proti alkoholu pro základní školy v Trutnově

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

V úterý 18. dubna 2024 byl na Základní škole V Domcích v Trutnově s velkým ohlasem spuštěn nový projekt prevence proti alkoholu pro žáky. Projekt, realizovaný ve spolupráci s Oblastní nemocnicí Trutnov a.s. a Městskou policií Trutnov, má za cíl informovat žáky o rizicích spojených s konzumací alkoholu a naučit je, jak se těmto rizikům vyhýbat.

Program projektu je rozdělen do dvou částí:

  • Teoretická část: V první hodině se žáci dozvědí o účincích alkoholu na lidský organismus, o rizicích spojených s jeho konzumací (např. dopravní nehody, násilí, rizikové sexuální chování) a o platných zákonech týkajících se alkoholu. Součástí teoretické části je i diskuze o tom, co dělá zdravý životní styl a jak se vyrovnat s tlakem okolí k pití alkoholu.
  • Praktická část: Ve druhé hodině si žáci vyzkouší simulační brýle, které jim umožní prožít si různá stádia opilosti. S brýlemi na očích pak plní různé úkoly, aby si uvědomili, jak alkohol ovlivňuje jejich koordinaci, reakční dobu a úsudek.

Projekt prevence proti alkoholu je důležitou součástí snahy o zodpovědné chování mladých lidí. Alkohol je bohužel stále snadno dostupný i nezletilým a jeho konzumace může mít vážné následky. Díky tomuto projektu se žáci dozví důležité informace o rizicích spojených s pitím alkoholu a naučí se, jak se těmto rizikům vyhýbat.

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. a Městská policie Trutnov vítají zájem dalších základních škol v Trutnově o zapojení do projektu. Projekt je realizován bezplatně a školy se mohou hlásit na kontaktních informacích uvedených pod článkem.

Kontaktní informace: