Studenti zdravotnického lycea darovali krev na našem transfuzním oddělení

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Náš nemocniční personál má důvod k radosti! Studenti třetího ročníku oboru Zdravotnické lyceum na VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov se rozhodli učinit dobrý skutek a darovat krev na našem transfuzním oddělení. Tento úžasný čin ukazuje jejich odhodlání a snahu pomáhat druhým v nouzi.

Velmi nás potěšilo, že se k tomuto kroku rozhodlo 11 studentů a všichni se stali prvodárci. Tito mladí odvážlivci nejen že překonali svůj strach, ale také se aktivně zapojili do pomoci lidem, kteří krev akutně potřebují.

Tímto bychom chtěli vyjádřit velké díky všem studentům, kteří se na této akci podíleli. Jejich odvaha a dobré srdce mohou být inspirací pro ostatní. Doufáme, že tento příklad bude motivací pro další potenciální dárce, aby se také rozhodli přispět k záchraně lidských životů.

Pokud máte zájem darovat krev a připojit se k těmto hrdinům, navštivte naše transfuzní oddělení. Vaše pomoc může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí pro někoho, kdo právě teď potřebuje krevní transfuzi.

Děkujeme ještě jednou všem studentům třetího ročníku zdravotnického lycea za jejich neocenitelný příspěvek. Speciální poděkování patří Mgr. Kapuciánové – jejich paní učitelce, která akci zorganizovala a sama darovala krev. Ať jejich odvaha a odhodlání jdou příkladem všem!