Testování na COVID-19 v odběrovém stanu v areálu nemocnice Trutnov pokračuje

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Testování na COVID-19 v odběrovém stanu v areálu trutnovské nemocnice po dvoudenním výpadku opět pokračuje již od 6.4.2020.
Odběrové místo je v provozu pro indikované a objednané klienty ve všední dny od 8 do 12 hod. Objednávat na vyšetření bude pouze indikující lékař přes dostupný formulář (elektronickou žádanku na vyšetření) nebo před formulář ÚZIS. Ze strany nemocnice bude následně určen konkrétní čas vyšetření.
Výsledky vyšetření budou telefonicky sděleny indikujícímu lékaři a následně zaslány v papírové formě poštou.

Přístup na odběrové místo je možný jen v režimu drive-in (nikoliv pro pěší) a bude regulován ve spolupráci s Městskou policií. Vzhledem k omezenému počtu dostupných testů na vyšetření nebudeme ani nadále vyšetřovat samoplátce.

Na www.nemtru.cz je žádanka dostupná v sekci „Pro odborníky“ – Elektronická žádanka vyšetření RNA koronaviru.

Děkujeme za pochopení,
vedení nemocnice