THO splnilo požadavky Auditu R3 NASKL

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Transfuzní a hematologické oddělení získalo osvědčení o splnění podmínek Auditu R3 Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře pro odbornost 222 – transfuzní lékařství a odbornost 818 – hematologická laboratoř.
Audit prověřil všechny činnosti laboratoře od organizační struktury, technického vybavení, vedení dokumentace až po správnou laboratorní praxi. Osvědčení platí do ledna roku 2026.