Toxikologický screening

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Oddělení klinické biochemie v brzké době rozšíří současnou paletu vyšetření toxikologického screeningu ze vzorku moči. K diagnostice se bude nadále využívat screeningový multidrogový imunochromato­grafický panel pro močové vzorky. K současným testovaným parametrům přibudou testy hodnotící přítomnost fentanylu, oxykodonu, tramadolu, ketaminu, klonazepamu, LSD, mefedronu a MDA – metylendioxyam­fetaminu.