Učíme praxi budoucí lékaře

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Trutnovská nemocnice se podílí na výuce studentů všeobecného lékařství na svém gynekologicko-porodnickém oddělení, ale také na interním, chirurgickém a dětském oddělení. Děje se tak na základě smluv s Univerzitou Karlovou v Hradci Králové. „Studenti lékařské fakulty získávají hlavně praktické zkušenosti z daného oboru v nemocnici našeho typu,“ vysvětluje Miroslav Nývlt, náměstek pro ošetřovatelskou péči Oblastní nemocnice Trutnov. Certifikáty jsou aktualizovány pro daný školní rok.