Úspěšný Audit R3 NASKL na OKB

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Oddělení Klinické biochemie Oblastní nemocnice Trutnov, a. s., získalo osvědčení o splnění podmínek Auditu R3 Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL).

Audit prověřil všechny činnosti laboratoře od organizační struktury, proškolení pracovníků až po vedení dokumentace. Auditoři ocenili zavedený systém řízení kvality na oddělení i výbornou úroveň znalostí laboratorního personálu. Úspěšný audit je i pozitivním signálem pro zdravotní pojišťovny. Osvědčení platí do roku 2025.